Loading...

Targi Zarządzania Wierzytelnościami

Targi pracy i kariery w branży zarządzania wierzytelnościami

15.03.2018 r.

Czas do rozpoczęcia
II Edycji Targów


Termin
15 marca
2018
Miejsce
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

O targach


Targi Zarządzania Wierzytelnościami jest to jedyne w Polsce wydarzenie, w którym mają możliwość zaprezentować swoje usługi firmy związane z odzyskiwaniem należności, oraz firmy, wspierające optymalizację tych procesów.

Celem targów jest prezentacja nowości branżowych oraz innowacyjnych rozwiązań.

Odwiedzający wystawy będą mieli niepowtarzalną możliwość zapoznania się z wieloma podmiotami, związanymi z rynkiem odzyskiwania należności.

Podczas wydarzenia odbędą się prelekcje, prowadzone przez wybitnych specjalistów branżowych.

 Patroni


                                
                     

 Patroni medialni


    

Tematyka Targów


W trakcie konferencji odbywającej się podczas II edycji Targów Zarządzania Wierzytelnościami praktycy wraz przedstawicielami nauki, a także rządu i parlamentu, będą omawiali następujące zagadnienia:

  • Koniunktura gospodarcza w Polsce – kondycja gospodarstw domowych.

  • Portfel należności polskich przedsiębiorstw – problemy płatnicze w polskiej gospodarce.

  • Działalność biur informacji gospodarczych – stan obecny oraz przyszłość biur informacji gospodarczych (konkurencja, postulaty zmian w prawie).

  • Udogodnienia i nowe technologie w dochodzeniu roszczeń.

  • Realne udogodnienia dla wierzycieli ze strony rządu (teraźniejszość, plany i postulaty).

  • Współpraca z komornikami vs. alternatywne sposoby dochodzenia roszczeń.

Dla wystawców


Targi Zarządzania Wierzytelnościami są wydarzeniem unikalnym na skalę kraju. Stwarzają one wyjątkową możliwość dla przedsiębiorstw windykacyjnych i kancelarii prawnych zaprezentowania swojej oferty wszystkim interesariuszom rynku windykacyjnego, w tym w szczególności wierzycielom. Targi dają także okazję zaprezentowania się wszelkiego rodzaju podmiotom, które dostarczają produkty i usługi dla branży windykacyjnej.

Uczestnicy wydarzenia


Banki, Firmy Windykacyjne, Kancelarie Prawne, Kancelarie Komornicze, Firmy Leasingowe, Firmy Pożyczkowe, Firmy Ubezpieczeniowe, Firmy Telekomunikacyjne, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, Firmy IT

 Harmonogram II Edycja


Uroczyste otwarcie Targów przez organizatorów

  9.00-9.15
Sala wystawowa: W trakcie trwania całej imprezy zwiedzający będą mieli dostęp do stolików eksperckich, stoisk wystawców, w tym otrzymania materiałów, umożliwiających uzyskanie kompletnej wiedzy na temat usług i produktów windykacyjnych.

Sala wykładowa: W trakcie trwania targów będą odbywały się prelekcje na tematy poświęcone najważniejszym, aktualnym zagadnieniom istotnym dla branży windykacyjnej.

Debata: Praktyczne aspekty ochrony danych (w tym nowe obowiązki związane z ochroną danych osobowych – RODO)

  9.15 – 10.15

Debata: Możliwości uzyskiwane przez nowe narzędzia informatyczne wykorzystywane w zarządzaniu wierzytelnościami.

  10.15 - 11.00

Przerwa

  11.00 - 11.30

Koniunktura gospodarcza w Polsce

  11.30 – 12.00

Sytuacja na rynku pracy w Polsce

  12.00 – 12.15

Debata: Zatrudnienie i motywacja w branży zarządzania wierzytelnościami. Perspektywy branży jako rynku pracy – jakich specjalistów branża najbardziej potrzebuje.

  12.15 -13.00

Przerwa lunchowa. Zwiedzanie stoisk

  13.00 - 14.15

Debata: Wykorzystanie informacji gospodarczych i udogodnienia dla wierzycieli – stan obecny, postulaty zmian w prawie

  14.15 – 15.30

Debata: Przyszłość współpracy z komornikami a wykorzystywanie alternatywnych sposobów dochodzenia należności

  15.30 – 16.30

Zakończenie konferencji i targów

  16.30

Bankiet

18.00

 REJESTRACJA


PAKIET STANDARD do 15.12.2017 r.

600
nettto*

ZAMAWIAM

PAKIET STANDARD do 31.01.2018 r.

800
netto*

ZAMAWIAM

PAKIET STANDARD po 31.01.2018 r.

1000
netto*

ZAMAWIAM

*Podany koszt udziału w Konferencji zawiera lunch oraz poczęstunek podczas przerwy kawowej. Osoby zainteresowane udziałem w oficjalnym bankiecie prosimy o wybranie opcji „PAKIET PREMIUM” w formularzu rejestracyjnym – koszt udziału 250 zł netto / osobę.

Wideo – I Edycja 2017


Targi Zarządzania Wierzytelnościami są wydarzeniem unikalnym na skalę kraju. Stwarzają one wyjątkową możliwość dla przedsiębiorstw windykacyjnych i kancelarii prawnych zaprezentowania swojej oferty wszystkim interesariuszom rynku windykacyjnego, w tym w szczególności wierzycielom. Targi dają także okazję zaprezentowania się wszelkiego rodzaju podmiotom, które dostarczają produkty i usługi dla branży windykacyjnej.

Galeria I Edycja 2017


Dla uczestników


Targi są miejscem promocji usług i produktów związanych z zarządzaniem wierzytelnościami oraz informacji o nowych rozwiązaniach i trendach w windykacji. Jest to znakomita okazja do wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami w branży zarządzania wierzytelnościami

W trakcie targów odbędą się prelekcje prowadzone przez wybitnych ekspertów, które będą swojego rodzaju kompendium wiedzy o branży, m.in. podsumowania 2017 roku w branży, a także wskazanie najistotniejszych trendów rynkowych i inicjatyw legislacyjnych, w tym wypracowanie postulatów dla branży z udziałem przedstawicieli rządu i ustawodawcy.

Godziny otwarcia:

Wystawy: Informacje wkrótce
Konferencja:Informacje wkrótce

Kontakt


 

Organizatorzy:

Dorota Grzelińska – B-Wise

tel: +48 503 104 795
e-mail: dorota.grzelinska@b-wise.pl

Jacek Bereżański – MoreMore

tel: +48 512 360 128
e-mail: j.berezanski@moremore.pl

Agnieszka Kamińska – MoreMore

tel: +48 514 200 333
e-mail: a.kaminska@moremore.pl

Archiwum I Edycja 2017


Prelegenci I Edycja 2017


Andrzej Roter

Prezes Zarządu, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

W początkach kariery zawodowej asystent w Instytucie Teorii Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, z zainteresowaniami badawczymi w obszarze jakości i poziomu życia oraz zjawiska ubóstwa. Doświadczenie  w branży finansowej zdobył w pracy w Kredyt Banku SA, BRE Banku SA, BEST S.A. Od 2004 roku Dyrektor Generalny, a od 2016 – Prezes Zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Współautor Zasad Dobrych Praktyk rynku finansowego w Polsce – projektu zainicjowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Autor koncepcji programu etycznego w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i formuły samorządowego audytu etycznego oraz zasad funkcjonowania Komisji Etyki KPF. Autor wielu artykułów na temat rynku consumer finance, współautor książki na temat doświadczeń międzynarodowych w stosowaniu regulacji upadłości konsumenckiej. Inicjator i współorganizator kilku cyklicznych projektów badawczych. Członek Zarządu Eurofinas – europejskiej platformy samorządowej, skupiającej domy finansowe z 18 krajów Unii Europejskiej.

 Andrzej Lewiński -Minister

Instytut Ochrony Danych Osobowych

Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w latach 2006-2017, były wiceminister rynku wewnętrznego, przemysłu i handlu (1990 r.). Wybitny polski prawnik (radca prawny, odbył również aplikację sądową kończąc ją pozytywnie zaliczonym egzaminem sędziowskim). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji w Gdańsku oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Skończył studia podyplomowe – prawo europejskie prowadzone przez Uniwersytet Warszawski. Jako zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych koordynował wszelkie nowelizacje prawa w zakresie odnoszącym się do ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza czuwał nad ostatnimi zmianami nowelizacyjnymi ustawy o ochronie danych osobowych. Bywał i nadal jest uczestnikiem wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych bezpieczeństwu informacji oraz szeroko rozumianej ochronie prawa do prywatności. Jest autorem wielu licznych publikacji przekładających prawny język przepisów prawa ochrony danych osobowych na codzienną praktykę funkcjonowania środowisk biznesowych. W ostatnim czasie uhonorowany przez Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego za wkład w rozwój ochrony prywatności jednostki i danych osobowych w Polsce.

 

.

Piotr Gajda 

Intrum Justitia Sp. z o.o.

 

Radca Prawny; Pełnomocnik Zarządu ds. Obsługi Prawnej w Intrum Justitia Sp. z o.o.; Komplementariusz w Kancelarii Prawnej Król i Gajda, Intrum Justitia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. Z grupą spółek Intrum Justitia związany od 2009 r.  W latach 2001 – 2009 tworzył i kierował departamentem windykacji w międzynarodowej korporacji ubezpieczeniowej. Posiada piętnastoletnie doświadczenie jako pełnomocnik procesowy. Specjalizuje się w prawnych aspektach obrotu wierzytelności sektora usług finansowych. Obecnie jest odpowiedzialny za masowe dochodzenie wierzytelności  z sektora B2B, jak i B2C oraz optymalizację egzekucji komorniczej wierzycieli masowych.

Piotr Zimmerman

Starszy Wspólnik w Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy

Radca prawny, założycielem kancelarii Zimmerman i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie spółek handlowych. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (1990-1995). Ukończył aplikację sądową (1995-1997), a w latach 1997-2006 pełnił urząd sędziego.  W latach 1997-2003 orzekał w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, m.in. w sekcji upadłościowo-układowej, a także jako sędzia-komisarz. W latach 2003-2006 przewodniczył Wydziałowi ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. W 2005 roku, jako Wiceprezes Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy oraz Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości, przeprowadził procedurę podziału największego sądu rejonowego w Polsce. Jest autorem „Komentarza do prawa upadłościowego i Prawa restrukturyzacyjnego”, którego 4. wydanie ukazało się nakładem wydawnictwa C.H. Beck w listopadzie 2015 r. Współautor projektu ustawy – Prawo Restrukturyzacyjne.

Piotr Zimmerman posiada szerokie doświadczenie w postępowania upadłościowych i naprawczych. Doradzał m.in. w toku postępowania naprawczego jednego z  największych koncernów mięsnych w Polsce, z sukcesem doprowadził do zawarcia wielu układów zarówno  w postępowaniach upadłościowych, jak i naprawczych. Doradza także wierzycielom w postępowania i w opcji likwidacyjnej, i układowej – zarówno tzw. kontrahentom handlowym, jak i instytucjom finansowym. Bierze udział jako pełnomocnik w radach wierzycieli oraz zgromadzeniach wierzycieli.

Jacek Cieplak

Ekspert Związku Przedsiębiorców i Pracodawców  kierujący pracami Biura Legislacji ZPP

 

Adwokat, Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Ekspert Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, w którym kieruje pracami Biura Legislacji związanymi z udziałem ZPP w procesie tworzenia i konsultacji społecznych aktów prawnych dotyczących gospodarki i przedsiębiorczości.
Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z wiodącymi kancelariami prawnymi w Polsce. Obecnie prowadzi własną Kancelarię Adwokacką.
Specjalizuje się w zagadnieniach prawno-karnej ochrony obrotu gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki naruszeń praw własności intelektualnej oraz windykacji. Pełnomocnik przedsiębiorców i osób fizycznych w postępowaniach przed organami administracji publicznej, organami ścigania oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Ponadto jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Neurochirurgii Polskiej.

Dr Krzysztof Grabowski

Doradca KPF ds. Ładu Korporacyjnego

Makler papierów wartościowych, dr nauk prawnych, ekspert rynku kapitałowego i ładu korporacyjnego.

Wykładowca ładu korporacyjnego w Akademii Leona Koźmińskiego, członek Towarzystwa Akademickiego Instytutu Allerhanda oraz Towarzystwa Naukowego Prakseologii, arbiter i mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Członek Consultative Working Group of the Corporate Finance Standing Committee przy Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA – European Securities and Markets Authority), uczestnik międzynarodowych organizacji ładu korporacyjnego. Biegły sądowy z zakresu obrotu papierami wartościowymi. Członek kapituły konkursu „The Best Annual Report” oraz kapituły konkursu na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu „Verba Veritatis”.

Pracował w wielu instytucjach rynkowych: domy maklerskie, GPW, KPWiG, KNF. Były członek Rady Giełdy, były prezes Związku Maklerów i Doradców.

Uczestnik prac legislacyjnych z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz prawa spółek na poziomie krajowym i unijnym. Autor licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich, wykładowca na seminariach i warsztatach na temat rynku kapitałowego, ładu korporacyjnego i etyki biznesu.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Piotr Badowski

Prezes Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami

Współzałożyciel i Dyrektor Finansowy firmy windykacyjnej EULEO. W 2010 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami. W październiku 2012 r. został wybrany na Członka Zarządu Europejskiej Federacji Związków Krajowych Firm Windykacyjnych – FENCA, w której pełni również funkcję Skarbnika. Współtwórca systemu Rozważna Firma – nowoczesnej platformy umożliwiającej kompleksowe zarządzanie należnościami przedsiębiorstw. Prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych, m.in. EARLY COLLECTIONS – Warszawa, CMS World Forum – Madryt, BDIU Congress – Drezno, IV Bankowe Forum Wierzytelności – Warszawa, BDIU Congress – Berlin,  Kongres Wierzytelności Dziennika Gazety Prawnej – Warszawa, Forum Windykacji – Warszawa. Wypowiedzi i komentarze Pana Badowskiego były wielokrotnie publikowane na łamach dziennika Rzeczpospolita, Pulsu Biznesu, Gazety Finansowej oraz miesięcznika BANK. Absolwent Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu nowoczesnych sieci i usług telekomunikacyjnych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Rafał Fronczek

Prezes Krajowej rady Komorniczej

Komornik sądowy od 1996 r. W latach 2002-2006 członek Rady Izby Komorniczej w Krakowie. W latach 2006-2011 Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Krakowie oraz Sekretarz Krajowej Rady Komorniczej. Od 2011 roku pełni funkcję Prezesa Krajowej Rady Komorniczej”.

Monika Biała

Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków

Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w wydziale cywilnym.

Absolwentka studiów podyplomowych “Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej” (Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii) oraz “Prawo Cywilne dla Sędziów” (PAN w Warszawie).

Posiada doświadczenie dydaktyczne – m.in.: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Studium Podyplomowe „Mediacje”, Krajowa Szkoła Sędziów i Prokuratorów; wykładowca na szkoleniach z zakresu postępowania cywilnego i egzekucji oraz konferencjach m.in. w zakresie informatyzacji sądownictwa, zastosowania nowych technologii w postępowaniu cywilnym, w procesie windykacji. Prowadzi szkolenia adwokatów i radców prawnych.

W 2012/2013r. delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości do Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, gdzie pracowała przy wdrażanych ówcześnie, jak i powstających projektach z zakresu informatyzacji postępowań sądowych, m.in. przy projektach  „Elektroniczne biuro podawcze”, „E-protokół”, „Elektroniczne potwierdzenie odbioru”, „Portal informacyjny”, „Elektroniczny bankowy tytuł egzekucyjny” (jako szef Grupy Roboczej), a także przy pracach legislacyjnych nad regulacjami prawnymi dotyczącymi nowych technologii.

Aktualnie orzeka w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu.

Roman Pomianowski

Absolwent pedagogiki i psychologii UAM w Poznaniu

Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, bezrobotnymi, ofiarami przemocy, doprowadziło mnie do zainteresowania możliwością wykorzystania ustaleń teorii wyuczonej bezradności w pomaganiu ludziom doświadczającym poważnego kryzysu życiowego – w tym osobom tracącym kontrolę nad swoimi finansami osobistymi – zadłużonym. Od 2011 roku, wraz z zespołem w Poznaniu realizujemy kompleksowy Program Wsparcia Zadłużonych – system działań doradczych i edukacyjnych zmierzających do przygotowania osób zadłużonych do podjęcia obsługi  swych zobowiązań oraz zbudowania sobie systemu wsparcia we Wspólnocie Dłużników Anonimowych.

Prowadzę liczne szkolenia dla osób pracujących z zadłużonymi /prac. pomocy społecznej, kurateli sądowej, terapeutów uzależnień oraz pracowników windykacji/ oraz zajęcia warsztatowe dla osób zadłużonych i ich bliskich.

Więcej na: http://programwsparcia.com, Psychologia zadłużenia: http://hrrp.blog.onet.pl.

Formularz zamówienia

Dane do faktury


Zapoznałem/łam się i akceptuję Warunki Uczestnictwa

 Patroni – I Edycja 2017